O mnie

Kilka słów o mnie

Miałem nauczyciela w szkole średniej, który zafascynował mnie biologią. Zawsze interesowały mnie mechanizmy porozumiewania się makro i mikroorganizmów w otaczających nas ekosystemach. W szkole średniej poznawałem ekosystemy Jury krakowsko-częstochowskiej, środowiska wodne Warty i jaskiń jurajskich, piękne naturalne siedliska roślinności, chrząszczy, owadów, zwierząt. Zawsze chciałem poznać mechanizmy wpływające na kondycję biologiczną uczestników ekosystemów – w tym człowieka, tzn. jak środowisko, w którym żyjemy programuje nas do zdrowia lub choroby, jak czynniki środowiska wpływają na ekspresję fenotypową genotypu poszczególnych uczestników ekosystemu. Czy można na podstawie analizy cech fenotypowych ekosystemu ocenić jego wpływ na zachowanie naszego zdrowia? Z jakich ekosystemów czerpać żywność aby jak najdłużej cieszyć się zdrowiem? Jest to poszukiwanie środowiskowych czynników programujących nas epigenetycznie do zdrowia lub chorób. Jak zapobiegać chorobom, jak je leczyć przyczynowo? Jakie substancje chemiczne i w jakim celu są produkowane przez rośliny? Jakie i jak czynniki epigenetyczne kształtują poziom naturalnych leków roślinnych, którymi możemy skutecznie pomoc chorym?
Często moi przyjaciele mówią o mnie, że jestem lekarzem od trudnych przypadków. A ja cieszę się, że wielu tym tzw. trudnym pacjentom mogę pomóc. Wyleczyć niegojące się latami rany, przetoki, spadki odporności, grzybice… Uratować zainfekowane bakteriami MDR kończyny, palce… To fascynujące poznawanie procesów środowiskowych prowadzących do patologii i poszukiwanie naturalnych środowiskowych czynników, które mogą przerwać błędne koło patologii, niszczących nasz organizm. W środowisku znajdują się leki na nasze schorzenia- obyśmy mogli je rozpoznać i w odpowiednim czasie zastosować.