Metody leczenia

Metody leczenia

Dieta jest najsilniejszym czynnikiem epigenetycznym wpływającym na ekspresję naszych genów – programujących nas do zdrowia lub choroby Oby dieta była jedynym potrzebnym Tobie lekiem a lek dietą … Jesteś tym co zjadasz …. Co dla jednych jest pokarmem trucizną jest dla innych …. Bez właściwej higieny życia , spersonalizowanego żywienia budującego nasz zdrowy metagenom , przebywania w zdrowym ekosystemie i czerpania z niego pożywienia nie możemy epigenetycznie programować się do zdrowia. Jesteśmy częścią ekosystemu ,który nas otacza , żyjemy w symbiozie z wieloma symbiotycznymi bakteriami , które hodujemy w naszym przewodzie pokarmowym , na błonach śluzowych , skórze – ocenia się że u zdrowego człowieka stanowią one ok. 2 kg masy ciała, zawierają one ponad 100 x więcej informacji genetycznych niż komórki naszego organizmu . Coraz lepiej poznajemy świat mikroorganizmów prokariotycznych , niezwykłe możliwości ich wzajemnego komunikowania się , przekazywania sobie niezbędnych do przeżycia informacji genetycznych , przystosowywania się do często zmieniającego się środowiska , epigenetycznej ekspresji genów całego metagenomu – całkowitego zasobu informacji genetycznej naszych komórek somatycznych i mikroorganizmów zamieszkujących nisze ekologiczne naszego ciała . To zasób informacji naszego metagenomu warunkuje możliwości adaptacyjne naszego organizmu – czy jesteśmy w stanie zachować dobrostan psychiczny i fizyczny tu i teraz w często zmieniającym się środowisku współczesnego homo viator . Dysbioza jelitowa i związane z tym zaburzenia prezentacji antygenów , zaburzenia układu immunologicznego , endotoksemia , przewlekłe stany zapalne są monitorowane w przewlekłych chorobach określanych mianem cywilizacyjnych , zespole metabolicznym , cukrzycy , miażdżycy i jej powikłaniach , schorzeniach alergicznych , chorobach z autoimmunoagresji…., nowotworach , przewlekłych nawracających stanach zapalnych dróg moczowych , rodnych , skóry , chorobie zwyrodnieniowej stawów i chorób tkanki kostnej , w zaburzeniach psychicznych takich jak schizofrenia . ADHD , autyzm … obserwowane są w zaburzeniach kosmetycznych skóry …
Coraz lepiej rozumiemy maksymę Hipokratesa oby dieta była jedynym potrzebnym nam lekiem a lek dietą – to dieta i zawarte w niej czynniki epigentycznie kształtują nasz metagenom – programują nas do zdrowia lub choroby . Farmakognostyczne aktywne czynniki znajdujące się w naszej diecie i ziołach mogą zapobiegać chorobom , mogą być też lekiem hamującym błędne koło patologii w chorobach przewlekłych dając szansę na leczenie przyczynowe tych schorzeń.

Zadziwiające efekty lecznicze zastosowania ziół opisuję w kwartalniku poświęconym leczeniu ziołami PANACEA jako case raport … W 2050 roku w erze tz poantybiotykowej szacuje się że bakterie MDR ( multi drug resistans ) będą przyczyną większej ilości zgonów ludzi niż choroby nowotworowe. Współczesna medycyna akademicka zarzuciła zastosowanie leku ziołowego , a wiele wskazuje na to te że to w ziołach znajdują się aktywne substancje , które mogą hamować rozwój bakterii typu MDR , są substancje przerywające błedne koło patologii w nieuleczalnych schorzeniach cywilizacyjnych , alergicznych , nowotworowych …. Obecnie znane jest poniżej 10% aktywnych substancji znajdujących się w otaczających nas ekosystemach. Ponad 80 % leków stosowanych w terapii jest naturalnego pochodzenia . Fitoterapia to otwarta piękna księga, w rozwoju której możemy upatrywać skutecznych leków w zapobieganiu i leczeniu wielu chorób współczesnego człowieka