Dom Rodziny Liczko

Praktyka Lekarska dr. Tadeusz Liczko

Dom Rodziny Liczko

  • dla rozwoju , wzrastania i trwania Rodzin w zdrowiu,
  • dla epigenetycznego programowania do zdrowia

za pomocą diety i ziół tak aby można trwać i wzrastać w zdrowiu i przekazać dobre geny na kolejne pokolenia zdrowych , twórczych i pięknych ludzi .

Oby dieta i zioła były jedynymi potrzebnymi nam lekami dla zachowania zdrowia .

Turnusy edukacyjno — lecznicze dla kobiet dających życie , prowadzących gospodarstwa rodzinne , przygotowujących posiłki aby potrafiły dietą i ziołami programować swoje rodziny do zdrowia . Praktyczne pokazy przyrządzania symbiotycznych posiłków tworzących możliwości rozwoju niezbędnej prozdrowotnej mikrobioty naszych jelit Wykłady o znaczeniu mikrobioty symbiotycznej dla naszego zdrowia . Umiejętność oceny biologicznej ekosystemu naszego rodzinnego domu i wybierania żywności symbiotycznej , przechowywania i konserwowania żywności tak aby zachować jej wartości prozdrowotne . Kultura odżywiania i życia progamująca nas do zdrowia. Organizacja przyjaznego ekosystemu rodzinnego domu dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego . Chleb symbiotyczny – sposoby wypieku i znaczenie dla mikrobioty jelit i zdrowia — hodowla symbiotycznego zakwasu jako wskażnik czystości biologicznej naszego domu .

Oby w każdym domu był obecny zakwas symbiotyczny, chleb i żywność budująca przyjazny nam ekosystem jelit i rodzinnego domu , oby zapewniały nam trwanie i wzrastanie w zdrowiu i przekazywanie zdrowego genomu na kolejne pokolenia twórczych i pięknych ludzi dających życie.

Praktyka Lekarska Dr. Tadeusz Liczko
Dom Rodziny Liczko

Naprawa 535
tel. 794 111 200
tadeusz@liczko.pl